keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Iin lukion jatkokoulutusmessut 19.12.2013Iin lukiossa järjestettiin juuri ennen joululomalle lähtöä jatkokoulutusiltapäivä, jossa esittäytyi viisi eri koulutusalaa. Jatkokoulutusiltapäivä oli tarkoitettu lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Lukion ohjauksen yksi keskeinen tavoite on jatko-opintosuunnitelmien selkiyttäminen, ja tällaisen iltapäivän järjestäminen antoi opiskelijoille pohdittavaa niin opiskelijaelämästä kuin itse opintojen sisällöistä. Iltapäivän puheenvuorot myös rohkaisivat opiskelijoita korkeakouluihin suuntautumiseen sekä oman suunnan löytämiseen. Opiskelijoiden kertomana koulutusalat saivat toivotun piristysefektin. Erityisen ilahduttavaa oli myös se, että esittelijöistä kolme oli Iin lukion käyneitä. 
 

Iltapäivässä kuultiin yliopistojen osalta maantieteen koulutusohjelmasta, luokanopettajan koulutusohjelmasta sekä elintarvike- ja ympäristötieteistä. Yliopistoesittelyt koskivat Oulun ja Helsingin yliopistoa. Esittelyissä korostuivat opiskelun itsenäisyys, mutta myös vapaus. Laajat sivuainemahdollisuudet sekä oman opintosuunnitelman tekeminen antavat joustoa opintojen suunnittelulle. Esittelyissä painotettiin myös vapaa-ajan merkitystä sekä yliopistojen että ainejärjestöjen tarjoamia liikunta- ja ajanviettotapoja. Lukiolaisia kiinnostikin kuinka paljon vapaa-aikaa jää ja onko harrastuksille ylipäänsä aikaa. Vastaukset olivat helpottavia, sillä kun omaa opiskeluaan tahdittaa oikealla tavalla, myös rentoutumiseen jää aikaa. Jotkut esittelijöistä kävivät myös osa-aikatyössä. Opintojen ohella tehdyt työt voivat myös hidastaa opintoja, kuten maantieteen opiskelija kertoi. Tärkeätä on huomioida omat harrastukset ja oman oppimisen mielekkyys, kaikki eivät vain ehdi oppia samalla tahdilla kuin toiset. Tällöin täytyy keskittyä ensisijaisesti opintoihin.

Tällaisissa koulutusesittelyissä tärkeä tieto on pääsykokeista kertominen. Kaikilta aloilta tarkkaa tietoa pääsykokeiden luonteesta ei ole. Yleisiä ohjeita kyllä löytyy ja myös vanhoja pääsykoekysymyksiä. Kiinnostavinta oli erityisesti kuulla, kuinka haastatteluissa pärjää ja millaisia kysymyksiä siellä esitetään. Myös lukion ainevalinnoista keskusteltiin. Ainevalinnat olivat useimmilla osuneet kohdilleen, mutta myös joitakin lukiokursseja olisi voinut lukea enemmän, muun muassa psykologiaa luokanopettajaopintoihin sekä fysiikkaa röntgenhoitajan ammattiin. Näiden lukioaineiden merkityksen oli huomannut vasta opiskelujen aikana. Kursseista kyllä korkeakouluopinnoissa selviytyi, mutta hieman enemmän työtä kurssien eteen joutui tekemään.

Ammattikorkeakoulun opinnoista esittelyjä saatiin röntgenhoitajan ja liiketalouden koulutuksista. Ammattikorkeakouluopinnoista korostettiin käytännönläheisyyttä ja verkostoitumista. Ammattikorkeakouluista esiteltiin Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu. Kajaanin ammattikorkeakoulun esittelyssä painotettiin pienen koulutusyksikön etuja. Opettajat tuntevat opiskelijat ja opiskeluun saa enemmän yksilöllisempää tukea. Nämä eduthan olemme huomanneet myös pienessä lukiossa!Kuvat ja teksti: Anna Pulkkinen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti