tiistai 4. joulukuuta 2012

Lunttaa luvalla sana- ja kurssikokeessa


Olen kauan etsinyt vaihtoehtoja ns. perinteisille kurssikokeille. Opintoni espanjan kielessä sekä avoimessa korkeakoulussa antoivat hyvän kimmokkeen pohdiskelulleni opiskelijan roolissa. Olin unohtanut, miten turhauttavaa on koetilanteessa huomata unohtaneensa asian, vaikka takuuvarmasti on sen kerrannut ennen koetta. Mitä unohtamiselle voisi tehdä? Voisiko koe olla myös yksi keino oppia ja syventää oppimista?

Matematiikan kurssikokeessa voi luvalla hyödyntää Maolin taulukkoa. Voisiko kielten kokeessa käyttää apuna samalla tavalla kielioppikirjaa tai lunttilappua? Ei kun kokeilemaan ja keräämään tietoa sekä kokemuksia. Mitään ei voi kehittää, ellei kokeile, erehdy ja kokeile uudelleen.

RUB1- ja RUB3-kurssilaiset olivat tehneet kurssin sanakokeet Moodleen kotona. Koemuoto herätti vilkkaan keskustelun siitä, voiko opettaja pitää tuloksia oikeina, koska jokaisella oli mahdollisuus luntata. Sovimme, että jokainen valmistautuu Moodlen sanakokeeseen aivan tavallisesti ikään kuin sanakoe tehtäisiin koulussa. Sanakokeen teon jälkeen jokaisella oli mahdollisuus korjata omia vastauksia kirjan tai Moodlen palautteen avulla. Kurssikokeeseen kykeni myös harjoittelemaan samoilla sanakokeilla. Se kannattikin, koska kummankin kurssikokeen kirjoitelmat perustuivat aiheiltaan sanakokeissa harjoiteltuihin asioihin. ;-)

RUB3-kurssilaiset saivat tehdä itse lunttilapun kieliopin vaikeimmista asioista. Jokainen sai itse päättää, mitä asioita lappuun kirjoittaa. Ainoat ehdot olivat, että asioiden tulee liittyä kielioppiin, paperin koko on A4 ja lunttilappu on yksipuolinen. Jokainen sai lisäksi kirjoittaa 5 sanaa kurssin aihepiiriin liittyvistä sanoista taivutuksineen. Jokainen kokeen tekijä myös palautti lunttilapun kurssikokeen yhteydessä.

Suurin osa palautetuista lunttilapuista oli käsinkirjoitettuja, tiiviitä kokonaisuuksia pronomineista. Pari opiskelijaa oli skannaamalla tiivistänyt tärkeimmät asiat. Tapa työstää lunttilappua vaihteli, mutta aivan varmasti jotain oli jäänyt molemmilla tavoilla mieleen, koska kielioppiosuus meni mainiosti kokeessa. Opettajan yllätykseksi lappua ei kuitenkaan paljoa katseltu varsinaisen kokeen aikana. Lappu tuntui pikemminkin toimivan henkisenä tukena unohtamisen varalta.

Koeviikon kiireissä unohdin täysin opastaa RUB1-kurssilaisia lunttilapun tekemisestä. Niinpä heidän riemu olikin suuri kun he kuulivat, että kurssikokeen aikana saa käyttää kielioppia apuna. Opettajan yllätykseksi kokeen tekeminen oli hyvin tiukkaa työtä ja kielioppia todella käytettiin hyväksi. Kukaan ei lähtenyt heti kun lähtö olisi ollut mahdollista vaan ensimmäinen kokeen tekijä lähti vasta kun kokeen loppumiseen oli aikaa enää yksi tunti! Kielioppia hyödynnettiin myös ainetta kirjoittaessa ja se lopulta osui positiivisesti opettajan omaan nilkkaan. Aineet olivat pidempiä ja niiden korjaaminen vei tavallista enemmän aikaa. Tämä ei suinkaan haitannut vaan kirjoitelmia oli ilo korjata sillä ne kaikki olivat hyvin laadittuja kokonaisuuksia.

Nousivatko kurssin arvosanat huimasti kun kokeessa käytettiin apuvälineitä? Yllätys yllätys ei. Olisin arvioinut kurssin arvosanat suunnilleen samoiksi ilman kurssikoetta oppituntien ja muun aktiivisuuden perusteella. Olin laatinut kokeet siten, että niissä varsinainen osaaminen näytettiin kuullun ja luetun ymmärtämisessä sekä aineen kirjoituksessa. Kielioppi ja lunttilappu toimivatkin hyvänä apuvälineenä ja poistivat turhan pelon epäonnistumisesta tai asioiden unohtamisesta. 

Susanne Nyman, Iin lukio

1 kommentti: